Uzavírka silnice

Od 2. do 4. října je část Klemov z důvodu rekonstrukce silnice plně uzavřena. Od kolejí dál tedy není možné se dostat do Doubku autem. Parkujte prosím ideálně u dětského hřiště (fotbalového) hřiště. Je potřeba počítat s tím, že cesta od hřiště k Doubku trvá cca 10 minut normální chůzí.