Provoz lesního klubu

Rytmus dne

8:00 – 9:00 Příchod a předání dětí průvodcům
Možnost popovídání rodičů s průvodci a případné sdělení důležitého.

9:00 – 9:15 Ranní kruh
Společné přivítání s dětmi, probouzení semínka Doubkovskou básničkou, motivace pro plánovaný program a uvědomění si počasí, měsíce, ročního období. Pohybové hry a říkanky.

9:15 – 12:00 Výprava do přírody, řízená činnost a volná hra
Každý den se s dětmi vydáváme do přírody, kde zkoumáme její proměny, živočichy a rostliny. Děti posvačí* a mají možnost zúčastnit se naplánovaného, řízeného programu. Pak mají také dostatek prostoru pro volnou hru.

12:00 – 13:00 Hygiena a oběd
Příchod dětí do zázemí. Před jídlem si umyjeme ruce a prostřednictvím říkanky společně poděkujeme za jídlo a popřejeme si dobrou chuť. Po jídle si po sobě umyjeme nádobí a uklidíme jej.

13:00 – 14:30 Odpočinek, relaxace a klidové aktivity
Po obědě se všichni sejdeme v teepee (prozatím), kde si děti připraví spacáky a věci k odpočinku. Následuje čtení, po kterém mohou nespící děti v tichosti opustit prostor pro relaxaci a vybrat si některou jinou klidovou aktivitu venku jako je prohlížení knih, tvoření, volná hra či pracovní listy pro předškoláky.

14:30 – 15:00 Odpolední svačinka*

15:00 Odpolední kruh
Reflexe dne, rozloučení s dětmi.

15:00 – 16:00 Vyzvedávání dětí rodiči
Postupné vyzvedávání dětí a opět možnost rozhovoru rodičů s průvodci.
*Dopolední o odpolední svačinku chystají dětem rodiče. Děti si dopolední svačinku nosí s sebou v krabičce, odpolední svačinku dají rodiče do sběrné bedny při předání dětí. Odpolední svačinka odpočívá v chladu a průvodci ji dětem rozdají po odpočinku.

Bezpečnost v lese