O spolku

Všichni se stále něco učíme a to po celý rok, přímo v přírodě a za každého počasí.
Hrajeme si, tvoříme, poznáváme sami sebe i přírodu kolem nás a to co nejpřirozeněji v rytmu roku. Spolu s dětmi rosteme, stejně jako všechno kolem nás.

Lesní klub Doubek vznikl z iniciativy rodičů z okolí Doubravice nad Svitavou v roce 2021. Původně formou vycházek do okolních lesů jednou až dvakrát týdně. Po necelém roce hledání vhodného zázemí, jsme ho začali budovat na stráni nad Klemovem. Stráň se sadem, zvaná místopisně také hóminek či hóminko přímo navazuje na les a rozkládá se nad roklí se starými duby i malými stromovými dětmi a tvoří tak přirozené prostředí k objevování a volné hře našich dětí. Naše zázemí se stále rozrůstá.

Činnost Lesního klubu Doubek je inspirována přírodní pedagogikou, jeho podstatou je celodenní pobyt v přírodě v rytmu kola roku. Zaměřujeme se primárně na rozvoj klíčových kompetencí dětí předškolního věku a na jejich harmonický tělesný a duševní rozvoj. Důraz je kladen na svobodu a individualitu jedince, vztah k přírodě i na rozvoj samostatnosti a sociálních dovedností.

Většina aktivit probíhá přímo v přírodě, ve skromném zázemí v sadu na „hóminku“, v přilehlých starých doubravách či okolních kopcích. A to za každého počasí. Díky tomu jsou děti pružnější, odolnější a zdravější.

Klub funguje v komunitním duchu a je tedy pro nás důležitá širší spolupráce s rodinami jako je účast na slavnostech a akcích či případných brigádách. To dětem usnadňuje přijetí prostředí školky a prohlubuje v nich pocit bezpečí a důvěry.

Náš vzdělávací program vychází z celodenního a celoročního pobytu v přírodě a z přirozených potřeb dítěte jako je pozorování, objevování, zkoumání, tvoření a péče. Zásadní je pro nás volná spontánní hra, učení se prožitkem a heslo respektovat a být respektován.

Dle principů přírodní pedagogiky není špatného počasí, jen nedostatečného vybavení, proto pomáháme rodičům, aby věděli, jak své děti vybavit na celodenní pobyt venku vhodným oblečením a vybavením. Děti to tak přirozeně vede k samostatnosti a odolnosti a projevuje se to i na jejich imunitě.